Tezler DerslerTezler Dersler
ForumForum
EklenecekEklenecek
EklenecekEklenecek

Vertebra cerrahisi hemşirelik tanıları ve bakım planı

3 sene önce admin tarafından yazıldı, kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Vertebra cerrahisi uygulanan hastalarda sık karşılaşılan hemşirelik  tanıları ve bakım planı

þ  Etkisiz solunum şekli

þ  Ağrı

þ  Vücut gereksiniminden az beslenme

þ  Enfeksiyon riski

þ  Sıvı volüm eksikliği

þ  Deri bütünlüğünde bozulma riski

þ  Fiziksel harekette bozulma

þ  Periferal nörovasküler disfonksiyon  riski

þ  Trombofilebit riski

þ  Beden imajında bozulma

Vertebra cerrahisi durumunda Ortak kullanılan hemşirelik bakım planı örneği Burada paylaşmış olduğum bakım planı örnek olarak verilmiştir. Ortopedi servisinde olan hemşirenin hastasında uygulayacağı hemşirelik girişimleri aşağıda verilmiştir.  Burada ki tanılar ortak tanılardır kendi hastanızın verilerini göz önünde bulundurarak bakım planını tasarlayabilrisiniz.

Hemşirelik tanısı Amaç / Beklenen Sonuçlar Hemşirelik girişimleri / Planlama
Etkisiz Solunum Örüntüsü Solunum sayısını 12-28/ dk ve oskültasyonla akciğer seslerinin normal olması, ateşin olmaması ile akciğer perfüzyonunun ve ventilasyonun sağlanması  *Ameliyat sonrası ilk 72 saat boyunca akciğerlerin durumu değerlendirilmelidir. Eğer yüzeyel solunum, göğüste ağrı, hemoglobin düzeyinde ve vücut ısısında düşme gözlenirse daha uzun süre tanılamaya devam edilir.*Egzersiz öncesi önerilen ilaçlar verilir.

*Göğüs ya da abdominal bölgedeki insizyonları desteklenerek ve oluşabilecek problemler hastaya anlatılarak pulmoner hijyen sağlanır.

*Solunum-öksürme egzersizleri ve spirometre kullanımı ilk 24-48 saat içinde 1-2 saat ara ile, daha sonra hasta a yağa kalkana kadar 2-4saat ara ile uygulanır.

 

Ağrı Ağrıyı azaltan ya da arttıran aktivitelerin tanımlaması, ağrının azaldığını ve rahatladığını ifade etmesi  *Ağrı düzeyi belirlenerek pozisyon değiştirme,ortamı havalandırma,dikkati başka yöne çevirme,( kitap okuma, tv seyretme gibi…)*Çocuklarda deformitelerin düzeltilmesi için kullanılan korse ağrıyı arttırabileceğinden aralıklı ve yavaş yavaş korse giydirme programı uygulanır.

*Hasta kontrollü analjezi PCA uygulaması ile ameliyat sonrası ağrı kontrolü sağlanır.has ta ağızdan beslenmeye başladığında oral analjeziklerle devam edilir.

 

Sıvı Volüm Eksikliği Sıvı volümünün normal düzeylerde tutulması, hemoglobinin >  10  ve htc > %30 olması, pansumanda kanama olmaması, hemovac drenajının 100ml/ 4saat olması *Hayati belirtiler stabil olana kadar 15dk ,da ha sonra 2 saatte bir kontrol edilir.*Hemovac drenajı ve pansuman kanama açısın dan kontrol edilir.aşırı kanama varsa hekime haber verilir.

*Kan laboratuar sonuçları kontrol edilerek gerekirse direktif ile  kan transfüzyonu uygulanır.

 

Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski Bası yaralarına neden olan faktörlerin tanımlanması,oluşumunun önlenmesi *Cilt,giysiler ve yatak takımları temiz ve kuru tutulur.*Saatte bir pozisyon değiştirilir

*Basınç bölgelerine hafif masaj uygulanır.

*Basınç bölgeleri kızarıklık yönünden gözlenir

*Yeterli sıvı alımı ve beslenmesi sağlanır.

 

Fiziksel Harekette Bozulma *Eklem açıklığının normal olarak sürdürülmesi Fiziksel harekette artma olduğunu göstermesi *Kontraktür, venöz staz, pnömoni,bağırsak ve üriner boşaltım değişiklikleri,deri bütünlüğünde bozulma gibi hareketsizliğe bağlı gelişebilecek komplikasyonlar günlük   olarak gözlenir.*Günde en az 4 defa pasif eklem açıklığı egzersizleri rom uygulanır. Tolore ettikten sonra yavaş yavaş aktif rom egzersizlerine başlanır.

*2 saatte bir pozisyon değiştirilir,pozisyon değiştirirken vücut boşlukları küçük yastıklarla desteklenir.

 

Periferal Nörovasküler Disfonksiyon Riski Üst, alt ekstremitelerde ve sfinkter tonüsünde  hareket ve hissin ameliyat öncesi gibi olması *Rektal tonüs,her vardiya değişiminde rektal muayene yolu ile anal sfinkter kas gücüne bakılarak ya da rektal spozituvar  uygulamaları ile kontrol edilir.*Periferal nörovasküler fonksiyon bozukluğu belirtisi yoksa,hastayı rahatlatıcı girişimler uygulanır ve tanılama her 30dk.da bir tekrarlanır

*Tanılamada normal bulgular elde edilmesine rağmen hasta hala şikayet ediyorsa hekime haber verilir.

 

Trombofilebit  Riski *Alt ekstremitelerden yeterli venöz dönüşün olması, trombofilebit belirtilerinin  (bacaklarda hassasiyet,kızarıklık , ateş vb) olması.  *Alt ekstremiteler trombofilebit  belirti ve bulguları açısından kontrol edilir.*Aktif ve pasif eklem açıklığı egzersizleri yaptırılır

*Tromboemboli çorabı giydirilir ve hastaya nasıl uygulayacağı öğretilir.

*Direktif ile antikoagülan tedaviye başlanır.

 

Beden İmajında Bozulma Beden imajına uyum sağladığını ifade etmesi  *Aşırı beklentileri tanımlamak,tedavi sonucu  hayal kırıklıklarını azaltmaya yardımcı olur.*Hasta diğer hastalarla ve sağlık ekibi üyeleriyle beden imajındaki değişimleri ifa de etmesi için cesaretlendirilir ve beden imajıyla ilgili olumlu tutumları desteklenir.

*Fiziksel görünümü düzeltme girişimlerinde yardımcı olunur.

 

GOOGLE ARAMALARI

  • fiziksel harekette bozulma hemşirelik bakım planı
  • beden imajında bozulma hemşirelik bakım planı
  • beden imajında bozulma hemşirelik girişimleri
  • beden imajında
  • ortopedi hemşireliği bakım planı örnekleri
  • fiziksel harekette bozulma tanısı
  • fiziksel harekette bozulma hemşirelik bakımı
  • hareketle ilgili hemşirelik tanıları
  • fiziksel harekette bozulma hemşirelik tanısı
  • uterus rüptürü hemşirelik bakım planı
Benzer Yazılar
KALBE İLİŞKİN CERRAHİ GİRİŞİMLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI
KALBE İLİŞKİN CERRAHİ GİRİŞİMLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI Açık kalp ameliyatı, kalbin yaşamsal önemi nedeni ile hasta ve aile için önemli bir krizdir. Bu bağlamda hasta ve ailesi, ameliyat öncesi biyopsikososyal yönden kapsamlı olarak değerlendirilerek ...
MEME CERRAHİSİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI
MEME CERRAHİSİNDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI Meme kanseri cerrahisinde hasta ameliyathaneye geldiği andan itibaren cerrahi hemşiresinin görevi başlar. İlk önce hastanın gerginliği ve stresini azaltmak için hastaya moral vererek rahatlatılır. Uyudukta...
Ağrıyı gidermeye yönelik Hemşirelik Bakım Planı
Ağrı: Hastada her hangi bir durumdan ötürü ağrı olaması durumudur. Cerrahi işlemler, ani başlayan akut yaralar sonucu ağrılar yada sürekli devam eden yaralarda uygulanması gereken hemşirelik bakım planı örneği     .Ağrıyı gidermeye...
Yorumlar ( 0 )

Bilgisayar olmadığınızı kanıtmalak için cevap verin:

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.